استخدام طراح گرافيك در مجموعه توليدي تيراژه در تهران

مجموعه توليدي تيراژه جهت تكميل كادر خود در شرق استان تهران از افراد واجد شرايط زير…