استخدام گرافیست،طراح و مسئول دفتر در شرکت حامکو

استخدام حامکو شرکت حامکو جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…