استخدام بافنده گردباف در بافندگی پاکزاد

آگهی استخدام بافندگی پاکزاد بافندگی پاکزاد واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد…

استخدام کارگر بافنده دستگاه پارچه گردباف با تجربه و ماهر در اصفهان

آگهی استخدام یک شرکت معتبر تولیدی در مورچه خورت اصفهان یک شرکت معتبر تولیدی واقع در…