استخدام ویزیتور حضوری گردشی در شرکت نوید کارن در اصفهان

استخدام نوید کاران پخش سراسری نوید کاران(توزیع کننده انحصاری محصولات غذایی برتر)در راستای تکمیل پرسنل واحد…