استخدام ۵ ردیف شغلی در گروه نرم افزاری پارت در خراسان رضوی

گروه نرم افزاری دانش بنیان پارت جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر…