استخدام دو نفر کارگر مرغداری با حقوق مکفی در بندر گز

استخدام دو نفر کارگر مرغداری در بندر گز از افراد واجد شرایط زیر در بندر گز…

استخدام فروشنده خانم در یک فروشگاه گز و شیرینی

استخدام یک فروشگاه گز فروشی در اصفهان یک فروشگاه گز فروشی جهت تکمیل کادر خود در…

استخدام حسابدار خانم در گز شیخان

آگهی استخدام گز شیخان در اصفهان گز شیخان واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به…

استخدام تعدادی فروشنده خانم یا آقا در گز ایران منش

آگهی استخدام گز ایران منش گز ایران منش واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به…

استخدام فروشنده خانم جهت کار در گز فروشی در اصفهان

به یک فروشنده خانم جهت کار در گز فروشی در محدوده میدان امام در اصفهان نیازمندیم.…

استخدام فروشنده خانم جهت فروشگاه گز و شیرینی در اصفهان

آگهی استخدام یک فروشگاه گز و شیرینی در اصفهان یک فروشگاه گز و شیرینی واقع در…

استخدام تعدادی فروشنده خانم در فروشگاه گز شیرین

آگهی استخدام فروشگاه گز شیرین فروشگاه گز شیرین واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به…