استخدام اپراتور دستگاه چاپ و لیزر در بافت گلایل در البرز

استخدام بافت گلایل بافت گلایل جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط…