استخدام نیروی ریخته گر گلدان در شهرک صنعتی لالجینِ همدان

به دو نفر نیروی ریخته گر گلدان جهت همکاری در شهرک صنعتی لالجینِ همدان نیازمندیم. تلفن…