استخدام کارگر ساده خانم در کارگاه گلدوزی در اصفهان

به چند نفر کارگر ساده خانم به صورت تمام وقت در کارگاه گلدوزی در اصفهان در…