استخدام گلدوز آقا جهت کار در تهران

به یک نفر گلدوز آقا و یک نفر کارگر ساده آقا در محدوده چهارراه یافت آباد…

استخدام گلدوز ماهر جهت دوخت حوله در تبریز

به یک نفر گلدوز ماهر جهت دوخت حوله در تبریز نیازمندیم. آدرس : تبریز- دیزل آباد-…