استخدام نیرو جهت کار در قهوه گلد در سیرجان

به یک نیرو جهت کار در قهوه گلد به صورت یک شیفت در سیرجان نیازمندیم. موبایل:…