استخدام 4 رديف شغلي در شركت گلنور در اصفهان

شركت گلنور جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري…