استخدام نیروی خانم جهت کار در کفش گلپر در قم

به تعدادی نیروی خانم جهت کار در کفش گلپر با پایه حقوق 70 هزار تومان و…