استخدام کارآموز رشته بازرگانی یا گمرک جهت کار در شرکت بازرگانی

یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام ترخیص کار تسلط کامل به امور مرتبط با گمرک و ترخیص در تهران

استخدام هولدینگ پرستیژ قشم هولدینگ پرستیژ قشم در تهران استخدام می نماید: کد شغل شایستگی های…

استخدام کارشناس گمرک در یک شرکت معتبر در اصفهان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام کارآموز رشته بازرگانی و یا گمرک در یک شرکت بازرگانی

یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…