استخدام کارمند فروشگاه های زنجیره ای گندم (زیر مجموعه گلرنگ)

استخدام فروشگاه های زنجیره ای گندم  فروشگاه های زنجیره ای گندم (زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ) جهت…

استخدام در بازرگاني ماه دانه گندم در تهران

 گروه بازرگاني ماه دانه گندم جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط…

استخدام کارشناس فروش خانم در مجموعه طرح گندم در تهران

استخدام مجموعه طرح گندم مجموعه طرح گندم جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…