استخدام شركت معدني و صنعتي گل گهر ( جديد )

پيرو فراخوان جذب نيروي ايمني در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و عدم جذب كارشناسان مورد نياز ، شركت…

استخدام شركت توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر

شركت توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر در نظر دارد جهت تكميل نيروي انساني مورد نياز…

استخدام کارمند مالی و اداری خانم در شرکت گهر فولاد پیشرو/تهران

استخدام شرکت گهر فولاد پیشرو شرکت گهر فولاد پیشرو جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…

استخدام شرکت آرمان گهر سیرجان