استخدام کارشناس فنی در شرکت کارمانیا تجهیز صنعت گواشیر

استخدام کارمانیا تجهیز صنعت گواشیر شرکت کارمانیا تجهیز صنعت گواشیر جهت تکمیل کادر خود در استان…