استخدام رئیس حسابداری مالی در فرآورده های گوشتی رباط در تهران

استخدام فرآورده های گوشتی رباط فرآورده های گوشتی رباط جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…

استخدام مدیر و سرپرست فروش در شرکت فرآورده های گوشتی مطهر

استخدام شرکت فرآورده های گوشتی مطهر شرکت فرآورده های گوشتی مطهر فعال در زمینه پخش مواد…

استخدام مسئول حسابداری در شرکت فرآورده های گوشتی مطهر

استخدام شرکت فرآورده های گوشتی مطهر شرکت فرآورده های گوشتی مطهر فعال در زمینه پخش مواد…

استخدام تعدادی ویزیتور با سابقه در فرآورده های گوشتی در اصفهان

به تعدادی ویزیتور با سابقه در فرآورده های گوشتی با حقوق اداره کار و بیمه و…