دعوت به همکاری نیروی کناف کار ماهر و نیمه ماهر در محدوده گوهردشتِ کرج

دعوت به همکاری نیروی ماهر یا نیمه ماهر کناف در محدوده گوهردشتِ کرج به افراد واجد…

استخدام منشی خانم در یک آموزشگاه زبان در سه راه گوهردشت کرج

یک آموزشگاه زبان واقع در سه راه گوهردشت کرج جهت تکمیل کادر خود در استان البرز…

استخدام حسابدار خانم جهت همکاری در گوهردشت – کرج

به حسابدار خانم جهت همکاری در گوهردشت – کرج تلفن: 0263xxxxxxx (نمایش کامل)

استخدام نیروی فروشنده خانم جهت فروشگاهی در محدوده گوهردشتِ کرج

یک فروشگاه در محدوده گوهردشتِ کرج به یکنفر نیروی فروشنده خانم جهت همکاری نیازمند است. متقاضیان…

استخدام تعدادی نیروی آقا با جای خواب در محدوده گوهردشتِ کرج

یک آبمیوه و بستنی در محدوده گوهردشتِ کرج به تعدادی نیروی آقا (جوان) با جای خواب…