استخدام در شركت گيتي آسا در اصفهان

 شركت گيتي آسا توليد كننده رنگ هاي صنعتي واقع در شهرك صنعتي محمود آباد، اصفهان جهت…