استخدام مجموعه گيل ارتباط در استان تهران

مجموعه گيل ارتباط جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به…