استخدام کارشناس فنی کشاورزی(گرایش گیاهپزشکی، باغباتی یا زراعت)

یک شرکت معتبر بازرگانی، فعال در زمینه واردات نهاده های کشاورزی جهت تکمیل کادر خود در…