استخدام نمونه گیر با حقوق ثابت و پورسانت در آزمایشگاه معتبر

یک آزمایشگاه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…