استخدام رستوران گیله زن در گلسار

رستوران گیله زن در گلسار جهت تکمیل کادر خود به یکنفر کانترکار (خانم) نیازمند است. موقعیت:…