استخدام گیمر در یک مجموعه در اصفهان

یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت…